HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hurbanovo

Názov obce: Hurbanovo
Kód obce: 501140
Názov okresu: Komárno Kód okresu: 401
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 114 m n.m.
ERB Obce Hurbanovo

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 135 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 59,94 km2 - 5994 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 49,19 km2 4919 ha - 82%
- Pôda orná: 39,56 km2 - 3956 ha - 80,44%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 2,48 km2 - 248 ha - 5,05%
   Záhrady: 1,63 km2 - 163 ha - 3,32%
   Ovocné sady: 1,62 km2 - 162 ha - 3,30%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,88 km2 - 388 ha - 7,89%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 10,76 km2 - 1076 ha - 18%
- Lesný pozemok: 1,54 km2 - 154 ha - 14,32%
- Vodná plocha: 1,70 km2 - 170 ha - 15,81%
- Plocha zastavané nádvoria: 4,45 km2 - 445 ha - 41,33%
- Plocha ostatná: 3,07 km2 - 307 ha - 28,53%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 3827 3900 3887 3868 3860 3868 3872 3929 3939 3931 3934
Ženy 4191 4245 4218 4187 4181 4192 4197 4189 4194 4201 4179
Spolu 8018 8145 8105 8055 8041 8060 8069 8118 8133 8132 8113
 
Muži % 47,73% 47,88% 47,96% 48,02% 48,00% 47,99% 47,99% 48,40% 48,43% 48,34% 48,49%
Ženy % 52,27% 52,12% 52,04% 51,98% 52,00% 52,01% 52,01% 51,60% 51,57% 51,66% 51,51%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 31 33 37 48 44 37 51 42
Ženy - - - 28 31 41 43 32 43 44 33
Spolu 0 0 0 59 64 78 91 76 80 95 75

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 62 51 50 63 46 49 49 54
Ženy - - - 67 67 58 79 61 69 60 67
Spolu 0 0 0 129 118 108 142 107 118 109 121

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -31 -18 -13 -15 -2 -12 2 -12
Ženy - - - -39 -36 -17 -36 -29 -26 -16 -34
Spolu 0 0 0 -70 -54 -30 -51 -31 -38 -14 -46

Komárno

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1