HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Búč

Názov obce: Búč
Kód obce: 501077
Názov okresu: Komárno Kód okresu: 401
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 117 m n.m.
ERB Obce Búč

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 38 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 31,50 km2 - 3150 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 28,41 km2 2841 ha - 90%
- Pôda orná: 21,81 km2 - 2181 ha - 76,78%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 1,44 km2 - 144 ha - 5,07%
   Záhrady: 0,30 km2 - 30 ha - 1,05%
   Ovocné sady: 3,04 km2 - 304 ha - 10,70%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,82 km2 - 182 ha - 6,41%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,09 km2 - 309 ha - 10%
- Lesný pozemok: 0,46 km2 - 46 ha - 14,70%
- Vodná plocha: 0,70 km2 - 70 ha - 22,50%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,58 km2 - 158 ha - 51,17%
- Plocha ostatná: 0,36 km2 - 36 ha - 11,62%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 608 593 585 577 564 567 550 543 539 541 531
Ženy 648 644 639 640 632 632 615 609 612 612 606
Spolu 1256 1237 1224 1217 1196 1199 1165 1152 1151 1153 1137
 
Muži % 48,41% 47,94% 47,79% 47,41% 47,16% 47,29% 47,21% 47,14% 46,83% 46,92% 46,70%
Ženy % 51,59% 52,06% 52,21% 52,59% 52,84% 52,71% 52,79% 52,86% 53,17% 53,08% 53,30%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 3 6 4 4 4 4 2
Ženy - - - 7 6 6 8 2 3 7 8
Spolu 0 0 0 12 9 12 12 6 7 11 10

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 14 8 7 10 11 6 9
Ženy - - - 6 12 10 2 7 6 8 11
Spolu 0 0 0 18 26 18 9 17 17 14 20

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -7 -11 -2 -3 -6 -7 -2 -7
Ženy - - - 1 -6 -4 6 -5 -3 -1 -3
Spolu 0 0 0 -6 -17 -6 3 -11 -10 -3 -10

Komárno

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1