HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Martin nad Žitavou

Názov obce: Martin nad Žitavou
Kód obce: 500551
Názov okresu: Zlaté Moravce Kód okresu: 407
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 196 m n.m.
ERB Obce Martin nad Žitavou

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 122 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 4,33 km2 - 433 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,79 km2 379 ha - 87%
- Pôda orná: 3,46 km2 - 346 ha - 91,31%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,02 km2 - 2 ha - 0,63%
   Vinice: 0,03 km2 - 3 ha - 0,86%
   Záhrady: 0,13 km2 - 13 ha - 3,44%
   Ovocné sady: 0,04 km2 - 4 ha - 0,96%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,11 km2 - 11 ha - 2,81%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,54 km2 - 54 ha - 13%
- Lesný pozemok: 0,10 km2 - 10 ha - 18,62%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 12,96%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,27 km2 - 27 ha - 50,39%
- Plocha ostatná: 0,10 km2 - 10 ha - 18,03%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 264 260 264 268 260 260 256 260 258 258 263
Ženy 274 268 267 270 272 272 267 260 258 261 265
Spolu 538 528 531 538 532 532 523 520 516 519 528
 
Muži % 49,07% 49,24% 49,72% 49,81% 48,87% 48,87% 48,95% 50,00% 50,00% 49,71% 49,81%
Ženy % 50,93% 50,76% 50,28% 50,19% 51,13% 51,13% 51,05% 50,00% 50,00% 50,29% 50,19%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 1 1 1 2 1 1 1
Ženy - - - 2 4 1 4 1 3 1 4
Spolu 0 0 0 5 5 2 5 3 4 2 5

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 6 2 - 1 2 5 2
Ženy - - - 4 3 1 4 3 4 2 -
Spolu 0 0 0 5 9 3 4 4 6 7 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 -5 -1 1 1 -1 -4 -1
Ženy - - - -2 1 - - -2 -1 -1 4
Spolu 0 0 0 0 -4 -1 1 -1 -2 -5 3

Zlaté Moravce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1