HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Jedľové Kostoľany

Názov obce: Jedľové Kostoľany
Kód obce: 500364
Názov okresu: Zlaté Moravce Kód okresu: 407
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 394 m n.m.
ERB Obce Jedľové Kostoľany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 34 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 27,29 km2 - 2729 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,43 km2 1043 ha - 38%
- Pôda orná: 0,97 km2 - 97 ha - 9,35%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,42 km2 - 42 ha - 4,01%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 9,03 km2 - 903 ha - 86,64%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 16,87 km2 - 1687 ha - 62%
- Lesný pozemok: 15,75 km2 - 1575 ha - 93,39%
- Vodná plocha: 0,18 km2 - 18 ha - 1,04%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,80 km2 - 80 ha - 4,74%
- Plocha ostatná: 0,14 km2 - 14 ha - 0,82%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 506 486 478 475 477 465 459 458 453 458 28
Ženy 575 539 533 530 534 538 531 523 513 519 47
Spolu 1081 1025 1011 1005 1011 1003 990 981 966 977 75
 
Muži % 46,81% 47,41% 47,28% 47,26% 47,18% 46,36% 46,36% 46,69% 46,89% 46,88% 37,33%
Ženy % 53,19% 52,59% 52,72% 52,74% 52,82% 53,64% 53,64% 53,31% 53,11% 53,12% 62,67%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 8 4 4 3 3 4 2
Ženy - - - 5 1 5 3 2 6 5 6
Spolu 0 0 0 10 9 9 7 5 9 9 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 5 10 5 5 7 4 8
Ženy - - - 8 2 8 5 7 11 6 9
Spolu 0 0 0 16 7 18 10 12 18 10 17

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 3 -6 -1 -2 -4 - -6
Ženy - - - -3 -1 -3 -2 -5 -5 -1 -3
Spolu 0 0 0 -6 2 -9 -3 -7 -9 -1 -9

Zlaté Moravce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1