HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hruboňovo

Názov obce: Hruboňovo
Kód obce: 500313
Názov okresu: Nitra Kód okresu: 403
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 162 m n.m.
ERB Obce Hruboňovo

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 42 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,55 km2 - 1155 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,60 km2 1060 ha - 92%
- Pôda orná: 10,24 km2 - 1024 ha - 96,67%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
   Záhrady: 0,26 km2 - 26 ha - 2,49%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,02%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,09 km2 - 9 ha - 0,80%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,95 km2 - 95 ha - 8%
- Lesný pozemok: 0,12 km2 - 12 ha - 12,94%
- Vodná plocha: 0,17 km2 - 17 ha - 17,90%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,59 km2 - 59 ha - 61,40%
- Plocha ostatná: 0,07 km2 - 7 ha - 7,75%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 222 222 228 228 231 223 223 231 229 237 235
Ženy 240 249 244 249 256 253 255 261 261 268 261
Spolu 462 471 472 477 487 476 478 492 490 505 496
 
Muži % 48,05% 47,13% 48,31% 47,80% 47,43% 46,85% 46,65% 46,95% 46,73% 46,93% 47,38%
Ženy % 51,95% 52,87% 51,69% 52,20% 52,57% 53,15% 53,35% 53,05% 53,27% 53,07% 52,62%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 1 1 - 1 2 4
Ženy - - - 1 1 1 3 2 1 - 2
Spolu 0 0 0 3 2 2 4 2 2 2 6

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 5 8 4 4 8 1 2
Ženy - - - 2 2 1 8 4 2 1 4
Spolu 0 0 0 6 7 9 12 8 10 2 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -4 -7 -3 -4 -7 1 2
Ženy - - - -1 -1 - -5 -2 -1 -1 -2
Spolu 0 0 0 -3 -5 -7 -8 -6 -8 0 0

Nitra

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1