HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Čifáre

Názov obce: Čifáre
Kód obce: 500160
Názov okresu: Nitra Kód okresu: 403
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 170 m n.m.
ERB Obce Čifáre

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 41 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 15,34 km2 - 1534 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,55 km2 1055 ha - 69%
- Pôda orná: 9,79 km2 - 979 ha - 92,83%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,12 km2 - 12 ha - 1,12%
   Záhrady: 0,22 km2 - 22 ha - 2,09%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,42 km2 - 42 ha - 3,96%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,79 km2 - 479 ha - 31%
- Lesný pozemok: 3,86 km2 - 386 ha - 80,56%
- Vodná plocha: 0,25 km2 - 25 ha - 5,22%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,53 km2 - 53 ha - 11,13%
- Plocha ostatná: 0,15 km2 - 15 ha - 3,09%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 287 299 310 314 322 312 317 326 314 315 318
Ženy 275 297 314 320 326 317 322 323 317 311 308
Spolu 562 596 624 634 648 629 639 649 631 626 626
 
Muži % 51,07% 50,17% 49,68% 49,53% 49,69% 49,60% 49,61% 50,23% 49,76% 50,32% 50,80%
Ženy % 48,93% 49,83% 50,32% 50,47% 50,31% 50,40% 50,39% 49,77% 50,24% 49,68% 49,20%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 2 2 3 1 2 1 3
Ženy - - - 3 2 1 2 2 2 - 1
Spolu 0 0 0 7 4 3 5 3 4 1 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 2 6 5 3 7 2 2
Ženy - - - 9 2 1 4 5 2 8 6
Spolu 0 0 0 16 4 7 9 8 9 10 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 - -4 -2 -2 -5 -1 1
Ženy - - - -6 - - -2 -3 - -8 -5
Spolu 0 0 0 -9 0 -4 -4 -5 -5 -9 -4

Nitra

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1