HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Báb

Názov obce: Báb
Kód obce: 500046
Názov okresu: Nitra Kód okresu: 403
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 163 m n.m.
ERB Obce Báb

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 49 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 20,09 km2 - 2009 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 17,00 km2 1700 ha - 85%
- Pôda orná: 15,73 km2 - 1573 ha - 92,55%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,45 km2 - 45 ha - 2,62%
   Záhrady: 0,54 km2 - 54 ha - 3,20%
   Ovocné sady: 0,15 km2 - 15 ha - 0,91%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,12 km2 - 12 ha - 0,73%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,10 km2 - 310 ha - 15%
- Lesný pozemok: 1,35 km2 - 135 ha - 43,68%
- Vodná plocha: 0,35 km2 - 35 ha - 11,42%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,12 km2 - 112 ha - 36,06%
- Plocha ostatná: 0,27 km2 - 27 ha - 8,84%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 471 471 470 471 469 478 486 499 518 528 532
Ženy 502 485 487 494 491 489 495 509 526 519 531
Spolu 973 956 957 965 960 967 981 1008 1044 1047 1063
 
Muži % 48,41% 49,27% 49,11% 48,81% 48,85% 49,43% 49,54% 49,50% 49,62% 50,43% 50,05%
Ženy % 51,59% 50,73% 50,89% 51,19% 51,15% 50,57% 50,46% 50,50% 50,38% 49,57% 49,95%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 1 3 8 4 7 8 3
Ženy - - - 7 2 - 5 5 3 4 6
Spolu 0 0 0 13 3 3 13 9 10 12 9

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 10 3 6 4 7 4 6
Ženy - - - 3 7 6 9 6 4 6 4
Spolu 0 0 0 12 17 9 15 10 11 10 10

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 -9 - 2 - - 4 -3
Ženy - - - 4 -5 -6 -4 -1 -1 -2 2
Spolu 0 0 0 1 -14 -6 -2 -1 -1 2 -1

Nitra

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1