HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 18.04.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Banská Bystrica

Názov Okresu: Banská Bystrica
Kód okresu: 601
Názov kraja: Kód kraja: 600

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 809,43 km2 - 80943 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Banská Bystrica 139 138 138 138 138 137.4 137.1 137.1 137 137.1 137.2

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 3.77 4.86 4.68 4.92 4.68 4.51 5.17 5.39 4.67 4.69

42 obcí patriacich do okresu Banská Bystrica
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Badín M+Ž 1684 1678 1682 1721 1694 1714 1721 1755 1778 1796 1828
2 Baláže M+Ž 188 196 203 201 193 192 192 197 202 206 210
3 Banská Bystrica M+Ž 84000 82961 82493 81961 81704 81281 80730 80466 80106 79990 79819
4 Brusno M+Ž 2092 2082 2058 2084 2114 2100 2098 2128 2153 2153 2142
5 Čerín M+Ž 416 427 436 438 437 441 440 451 443 433 447
6 Dolná Mičiná M+Ž 321 347 353 356 362 362 367 370 379 382 383
7 Dolný Harmanec M+Ž 176 182 189 194 204 202 208 225 230 229 238
8 Donovaly M+Ž 135 157 161 150 153 154 218 207 213 208 224
9 Dúbravica M+Ž 328 361 367 362 365 361 358 369 370 377 372
10 Harmanec M+Ž 946 940 926 921 918 909 915 895 895 900 892
11 Hiadeľ M+Ž 545 551 549 531 534 526 518 511 505 503 503
12 Horná Mičiná M+Ž 486 488 477 462 467 507 503 509 520 519 523
13 Horné Pršany M+Ž 354 374 374 374 375 385 379 386 387 384 385
14 Hrochoť M+Ž 1344 1370 1390 1413 1432 1432 1436 1441 1448 1441 1457
15 Hronsek M+Ž 603 598 598 609 606 627 645 631 643 663 655
16 Kordíky M+Ž 251 257 265 274 281 297 301 305 313 318 692
17 Králiky M+Ž 493 532 538 536 542 574 591 604 613 624 635
18 Kynceľová M+Ž 296 338 333 328 345 351 377 387 387 396 396
19 Ľubietová M+Ž 989 973 970 990 986 982 1006 1031 1027 1043 1043
20 Lučatín M+Ž 554 557 562 590 593 623 640 649 645 648 650
21 Malachov M+Ž 865 868 887 912 918 919 939 970 1001 1016 1041
22 Medzibrod M+Ž 1315 1310 1324 1313 1303 1296 1307 1313 1308 1310 1298
23 Moštenica M+Ž 188 192 188 189 189 202 206 213 210 209 211
24 Motyčky M+Ž 105 108 103 100 98 97 96 105 106 112 118
25 Môlča M+Ž 304 367 369 373 358 365 370 357 356 355 351
26 Nemce M+Ž 1145 1128 1132 1116 1107 1121 1139 1137 1152 1160 1151
27 Oravce M+Ž 139 161 166 167 178 180 186 191 191 187 184
28 Podkonice M+Ž 872 871 870 868 873 866 862 853 857 865 879
29 Pohronský Bukovec M+Ž 97 100 95 94 88 85 85 88 86 88 82
30 Poniky M+Ž 1569 1551 1545 1545 1567 1569 1582 1550 1559 1572 1590
31 Povrazník M+Ž 160 146 140 139 146 145 145 146 144 151 152
32 Priechod M+Ž 895 914 933 933 927 915 926 932 938 918 926
33 Riečka M+Ž 570 566 577 584 604 625 645 656 673 688 708
34 Sebedín-Bečov M+Ž 340 347 382 392 397 397 394 392 402 399 388
35 Selce M+Ž 2031 2018 2035 2049 2049 2056 2049 2107 2110 2153 2169
36 Slovenská Ľupča M+Ž 2985 3022 3061 3095 3130 3119 3135 3163 3197 3205 3241
37 Staré Hory M+Ž 456 461 465 464 469 481 509 527 536 535 531
38 Strelníky M+Ž 817 816 818 816 808 808 815 802 799 803 797
39 Špania Dolina M+Ž 153 179 196 192 182 182 187 184 197 192 193
40 Tajov M+Ž 429 456 477 484 504 512 506 516 541 547 570
41 Turecká M+Ž 132 130 134 140 139 141 141 141 136 143 140
42 Vlkanová M+Ž 820 866 926 1044 1080 1085 1116 1122 1152 1158 1169
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
53627
58961
112588

47,63%
52,37%
53352
58594
111946

47,66%
52,34%
53208
58539
111747

47,61%
52,39%
53072
58432
111504

47,60%
52,40%
53032
58387
111419

47,60%
52,40%
52886
58300
111186

47,57%
52,43%
52774
58209
110983

47,55%
52,45%
52757
58225
110982

47,54%
52,46%
52730
58178
110908

47,54%
52,46%
52759
58220
110979

47,54%
52,46%
52923
58460
111383

47,51%
52,49%

Banská Bystrica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1