HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Žitavany

Názov obce: Žitavany
Kód obce: 582816
Názov okresu: Zlaté Moravce Kód okresu: 407
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 204 m n.m.
ERB Obce Žitavany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 74 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 18,20 km2 - 1820 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,71 km2 571 ha - 31%
- Pôda orná: 4,07 km2 - 407 ha - 71,23%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,66 km2 - 66 ha - 11,54%
   Záhrady: 0,39 km2 - 39 ha - 6,76%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,11%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,59 km2 - 59 ha - 10,36%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 12,49 km2 - 1249 ha - 69%
- Lesný pozemok: 11,61 km2 - 1161 ha - 92,92%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 0,40%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,76 km2 - 76 ha - 6,09%
- Plocha ostatná: 0,07 km2 - 7 ha - 0,60%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 0 0 0 861 873 879 883 888 902 926 965
Ženy 0 0 0 936 945 953 952 951 950 967 984
Spolu 0 0 0 1797 1818 1832 1835 1839 1852 1893 1949
 
Muži % 0,00% 0,00% 0,00% 47,91% 48,02% 47,98% 48,12% 48,29% 48,70% 48,92% 49,51%
Ženy % 0,00% 0,00% 0,00% 52,09% 51,98% 52,02% 51,88% 51,71% 51,30% 51,08% 50,49%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 3 6 5 4 11 16 7
Ženy - - - 2 3 4 5 5 5 5 4
Spolu 0 0 0 6 6 10 10 9 16 21 11

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 18 8 15 10 5 7 11 9
Ženy - - - 8 8 11 9 5 9 13 11
Spolu 0 0 0 26 16 26 19 10 16 24 20

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -14 -5 -9 -5 -1 4 5 -2
Ženy - - - -6 -5 -7 -4 - -4 -8 -7
Spolu 0 0 0 -20 -10 -16 -9 -1 0 -3 -9

Zlaté Moravce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1