HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Lužianky

Názov obce: Lužianky
Kód obce: 580899
Názov okresu: Nitra Kód okresu: 403
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 154 m n.m.
ERB Obce Lužianky

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 210 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 12,43 km2 - 1243 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,87 km2 887 ha - 71%
- Pôda orná: 8,37 km2 - 837 ha - 94,33%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,11%
   Záhrady: 0,46 km2 - 46 ha - 5,19%
   Ovocné sady: 0,03 km2 - 3 ha - 0,36%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,56 km2 - 356 ha - 29%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,59 km2 - 59 ha - 16,54%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,68 km2 - 168 ha - 47,30%
- Plocha ostatná: 1,29 km2 - 129 ha - 36,16%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1249 1212 1226 1221 1223 1259 1272 1307 1306 1341 1371
Ženy 1275 1264 1266 1305 1313 1330 1347 1363 1380 1417 1451
Spolu 2524 2476 2492 2526 2536 2589 2619 2670 2686 2758 2822
 
Muži % 49,48% 48,95% 49,20% 48,34% 48,23% 48,63% 48,57% 48,95% 48,62% 48,62% 48,58%
Ženy % 50,52% 51,05% 50,80% 51,66% 51,77% 51,37% 51,43% 51,05% 51,38% 51,38% 51,42%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 10 9 11 21 8 16 13
Ženy - - - 12 11 14 10 11 13 11 15
Spolu 0 0 0 20 21 23 21 32 21 27 28

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 19 14 7 16 15 19 12 15
Ženy - - - 7 15 10 6 17 9 13 23
Spolu 0 0 0 26 29 17 22 32 28 25 38

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -11 -4 2 -5 6 -11 4 -2
Ženy - - - 5 -4 4 4 -6 4 -2 -8
Spolu 0 0 0 -6 -8 6 -1 0 -7 2 -10

Nitra

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1