HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Ivanka pri Nitre

Názov obce: Ivanka pri Nitre
Kód obce: 558320
Názov okresu: Nitra Kód okresu: 403
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 140 m n.m.
ERB Obce Ivanka pri Nitre

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 161 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 14,91 km2 - 1491 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 12,60 km2 1260 ha - 85%
- Pôda orná: 11,77 km2 - 1177 ha - 93,40%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,11 km2 - 11 ha - 0,88%
   Záhrady: 0,64 km2 - 64 ha - 5,12%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,08 km2 - 8 ha - 0,60%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,31 km2 - 231 ha - 15%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,16%
- Vodná plocha: 0,14 km2 - 14 ha - 6,14%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,67 km2 - 167 ha - 72,15%
- Plocha ostatná: 0,50 km2 - 50 ha - 21,54%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1085 1110 1104 1115 1151 1166 1174 1178 1171 1178 1186
Ženy 1181 1199 1186 1207 1266 1279 1305 1301 1295 1290 1300
Spolu 2266 2309 2290 2322 2417 2445 2479 2479 2466 2468 2486
 
Muži % 47,88% 48,07% 48,21% 48,02% 47,62% 47,69% 47,36% 47,52% 47,49% 47,73% 47,71%
Ženy % 52,12% 51,93% 51,79% 51,98% 52,38% 52,31% 52,64% 52,48% 52,51% 52,27% 52,29%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 7 8 11 16 5 8 16
Ženy - - - 11 8 7 16 7 6 6 16
Spolu 0 0 0 22 15 15 27 23 11 14 32

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 18 13 15 13 13 12 11
Ženy - - - 12 9 13 14 16 25 17 12
Spolu 0 0 0 25 27 26 29 29 38 29 23

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -11 -5 -4 3 -8 -4 5
Ženy - - - -1 -1 -6 2 -9 -19 -11 4
Spolu 0 0 0 -3 -12 -11 -2 -6 -27 -15 9

Nitra

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1