HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Malé Chyndice

Názov obce: Malé Chyndice
Kód obce: 556785
Názov okresu: Nitra Kód okresu: 403
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 188 m n.m.
ERB Obce Malé Chyndice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 49 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,89 km2 - 789 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,46 km2 746 ha - 95%
- Pôda orná: 7,12 km2 - 712 ha - 95,40%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
   Záhrady: 0,24 km2 - 24 ha - 3,16%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,11 km2 - 11 ha - 1,43%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,43 km2 - 43 ha - 5%
- Lesný pozemok: 0,01 km2 - 1 ha - 2,57%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 18,29%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,31 km2 - 31 ha - 71,95%
- Plocha ostatná: 0,03 km2 - 3 ha - 7,19%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 181 183 195 191 192 199 197 195 197 204 204
Ženy 197 197 202 201 200 197 196 185 186 187 185
Spolu 378 380 397 392 392 396 393 380 383 391 389
 
Muži % 47,88% 48,16% 49,12% 48,72% 48,98% 50,25% 50,13% 51,32% 51,44% 52,17% 52,44%
Ženy % 52,12% 51,84% 50,88% 51,28% 51,02% 49,75% 49,87% 48,68% 48,56% 47,83% 47,56%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - 2 1 2 1 - 1
Ženy - - - 2 2 - 1 1 1 1 1
Spolu 0 0 0 4 2 2 2 3 2 1 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 2 2 3 2 4 1 1
Ženy - - - 1 3 1 2 7 2 2 2
Spolu 0 0 0 5 5 3 5 9 6 3 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -2 - -2 - -3 -1 -
Ženy - - - 1 -1 -1 -1 -6 -1 -1 -1
Spolu 0 0 0 -1 -3 -1 -3 -6 -4 -2 -1

Nitra

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1