HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Cabaj-Čápor

Názov obce: Cabaj-Čápor
Kód obce: 545589
Názov okresu: Nitra Kód okresu: 403
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 159 m n.m.
ERB Obce Cabaj-Čápor

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 106 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 34,42 km2 - 3442 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 30,35 km2 3035 ha - 88%
- Pôda orná: 28,97 km2 - 2897 ha - 95,47%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,07 km2 - 7 ha - 0,25%
   Záhrady: 1,22 km2 - 122 ha - 4,01%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,08 km2 - 8 ha - 0,27%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,08 km2 - 408 ha - 12%
- Lesný pozemok: 1,54 km2 - 154 ha - 37,87%
- Vodná plocha: 0,25 km2 - 25 ha - 6,11%
- Plocha zastavané nádvoria: 2,09 km2 - 209 ha - 51,40%
- Plocha ostatná: 0,19 km2 - 19 ha - 4,62%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1652 1672 1680 1710 1738 1763 1812 1851 1877 1886 1907
Ženy 1750 1774 1788 1823 1824 1863 1886 1934 1946 1964 1988
Spolu 3402 3446 3468 3533 3562 3626 3698 3785 3823 3850 3895
 
Muži % 48,56% 48,52% 48,44% 48,40% 48,79% 48,62% 49,00% 48,90% 49,10% 48,99% 48,96%
Ženy % 51,44% 51,48% 51,56% 51,60% 51,21% 51,38% 51,00% 51,10% 50,90% 51,01% 51,04%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 14 29 16 25 17 19 21 19
Ženy - - - 22 15 30 14 23 26 19 16
Spolu 0 0 0 36 44 46 39 40 45 40 35

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 20 13 15 22 16 20 27
Ženy - - - 16 29 21 13 20 17 18 20
Spolu 0 0 0 25 49 34 28 42 33 38 47

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 9 3 10 -5 3 1 -8
Ženy - - - 6 -14 9 1 3 9 1 -4
Spolu 0 0 0 11 -5 12 11 -2 12 2 -12

Nitra

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1