HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica

Názov obce: Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica
Kód obce: 529427
Názov okresu: Bratislava IV Kód okresu: 104
Názov kraja: Bratislavský kraj Kód kraja: 100

Nadmorská výška: 175 m n.m.
ERB Obce Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 81 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 32,30 km2 - 3230 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 13,84 km2 1384 ha - 43%
- Pôda orná: 11,32 km2 - 1132 ha - 81,83%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,03 km2 - 3 ha - 0,20%
   Záhrady: 1,49 km2 - 149 ha - 10,76%
   Ovocné sady: 0,71 km2 - 71 ha - 5,15%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,28 km2 - 28 ha - 2,05%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 18,46 km2 - 1846 ha - 57%
- Lesný pozemok: 15,06 km2 - 1506 ha - 81,57%
- Vodná plocha: 0,35 km2 - 35 ha - 1,89%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,90 km2 - 190 ha - 10,32%
- Plocha ostatná: 1,15 km2 - 115 ha - 6,22%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 983 1027 1080 1118 1160 1212 1290 1384 1496 1557 1673
Ženy 1058 1113 1175 1203 1238 1280 1373 1468 1575 1637 1749
Spolu 2041 2140 2255 2321 2398 2492 2663 2852 3071 3194 3422
 
Muži % 48,16% 47,99% 47,89% 48,17% 48,37% 48,64% 48,44% 48,53% 48,71% 48,75% 48,89%
Ženy % 51,84% 52,01% 52,11% 51,83% 51,63% 51,36% 51,56% 51,47% 51,29% 51,25% 51,11%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 11 13 12 21 24 19 21
Ženy - - - 7 10 11 10 14 21 21 23
Spolu 0 0 0 13 21 24 22 35 45 40 44

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 9 11 6 9 11 13 13
Ženy - - - 16 14 13 8 14 11 6 14
Spolu 0 0 0 28 23 24 14 23 22 19 27

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 2 2 6 12 13 6 8
Ženy - - - -9 -4 -2 2 - 10 15 9
Spolu 0 0 0 -15 -2 0 8 12 23 21 17

Bratislava IV

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1