HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Bratislava - mestská časť Lamač

Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač
Kód obce: 529419
Názov okresu: Bratislava IV Kód okresu: 104
Názov kraja: Bratislavský kraj Kód kraja: 100

Nadmorská výška: 220 m n.m.
ERB Obce Bratislava - mestská časť Lamač

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 1 009 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,54 km2 - 654 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,51 km2 251 ha - 38%
- Pôda orná: 1,58 km2 - 158 ha - 62,78%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,16 km2 - 16 ha - 6,41%
   Záhrady: 0,75 km2 - 75 ha - 29,71%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,03 km2 - 3 ha - 1,10%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,03 km2 - 403 ha - 62%
- Lesný pozemok: 1,46 km2 - 146 ha - 36,17%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 1,15%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,03 km2 - 103 ha - 25,61%
- Plocha ostatná: 1,49 km2 - 149 ha - 37,07%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 3212 2908 2905 2904 2874 2901 2939 2974 2992 3063 3119
Ženy 3875 3611 3587 3542 3536 3546 3589 3606 3605 3659 3685
Spolu 7087 6519 6492 6446 6410 6447 6528 6580 6597 6722 6804
 
Muži % 45,32% 44,61% 44,75% 45,05% 44,84% 45,00% 45,02% 45,20% 45,35% 45,57% 45,84%
Ženy % 54,68% 55,39% 55,25% 54,95% 55,16% 55,00% 54,98% 54,80% 54,65% 54,43% 54,16%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 24 22 34 28 41 37 49 41
Ženy - - - 29 28 19 30 31 36 43 44
Spolu 0 0 0 53 50 53 58 72 73 92 85

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 31 34 35 39 37 40 35 27
Ženy - - - 38 37 47 36 35 40 55 51
Spolu 0 0 0 69 71 82 75 72 80 90 78

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -7 -12 -1 -11 4 -3 14 14
Ženy - - - -9 -9 -28 -6 -4 -4 -12 -7
Spolu 0 0 0 -16 -21 -29 -17 0 -7 2 7

Bratislava IV

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1