HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Bratislava - mestská časť Devín

Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín
Kód obce: 529401
Názov okresu: Bratislava IV Kód okresu: 104
Názov kraja: Bratislavský kraj Kód kraja: 100

Nadmorská výška: 158 m n.m.
ERB Obce Bratislava - mestská časť Devín

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 71 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,98 km2 - 1398 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,67 km2 267 ha - 19%
- Pôda orná: 0,46 km2 - 46 ha - 17,08%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,79 km2 - 79 ha - 29,76%
   Záhrady: 0,84 km2 - 84 ha - 31,61%
   Ovocné sady: 0,24 km2 - 24 ha - 8,97%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,34 km2 - 34 ha - 12,58%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 11,31 km2 - 1131 ha - 81%
- Lesný pozemok: 8,19 km2 - 819 ha - 72,42%
- Vodná plocha: 0,85 km2 - 85 ha - 7,51%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,54 km2 - 54 ha - 4,80%
- Plocha ostatná: 1,73 km2 - 173 ha - 15,27%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 385 440 476 488 489 502 525 527 544 558 567
Ženy 402 446 465 479 493 503 509 513 526 541 555
Spolu 787 886 941 967 982 1005 1034 1040 1070 1099 1122
 
Muži % 48,92% 49,66% 50,58% 50,47% 49,80% 49,95% 50,77% 50,67% 50,84% 50,77% 50,53%
Ženy % 51,08% 50,34% 49,42% 49,53% 50,20% 50,05% 49,23% 49,33% 49,16% 49,23% 49,47%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 10 9 12 3 5 5 6
Ženy - - - 6 4 12 6 - 3 4 2
Spolu 0 0 0 6 14 21 18 3 8 9 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 15 13 5 5 6 6 8
Ženy - - - 11 1 11 5 1 7 4 2
Spolu 0 0 0 16 16 24 10 6 13 10 10

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -5 -5 -4 7 -2 -1 -1 -2
Ženy - - - -5 3 1 1 -1 -4 - -
Spolu 0 0 0 -10 -2 -3 8 -3 -5 -1 -2

Bratislava IV

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1