HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód obce: 529397
Názov okresu: Bratislava IV Kód okresu: 104
Názov kraja: Bratislavský kraj Kód kraja: 100

Nadmorská výška: 150 m n.m.
ERB Obce Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 3 057 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,02 km2 - 1102 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,00 km2 100 ha - 9%
- Pôda orná: 0,14 km2 - 14 ha - 13,86%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,19 km2 - 19 ha - 18,53%
   Záhrady: 0,58 km2 - 58 ha - 57,75%
   Ovocné sady: 0,03 km2 - 3 ha - 2,83%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,07 km2 - 7 ha - 7,04%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 10,01 km2 - 1001 ha - 91%
- Lesný pozemok: 2,37 km2 - 237 ha - 23,64%
- Vodná plocha: 1,27 km2 - 127 ha - 12,65%
- Plocha zastavané nádvoria: 3,20 km2 - 320 ha - 31,95%
- Plocha ostatná: 3,18 km2 - 318 ha - 31,76%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 15843 15492 15566 15563 15571 15730 15862 15893 16031 16175 16310
Ženy 17631 17356 17522 17597 17641 17829 17910 17983 18142 18335 18462
Spolu 33474 32848 33088 33160 33212 33559 33772 33876 34173 34510 34772
 
Muži % 47,33% 47,16% 47,04% 46,93% 46,88% 46,87% 46,97% 46,92% 46,91% 46,87% 46,91%
Ženy % 52,67% 52,84% 52,96% 53,07% 53,12% 53,13% 53,03% 53,08% 53,09% 53,13% 53,09%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 150 134 165 191 178 182 195 185
Ženy - - - 120 150 144 150 159 196 187 180
Spolu 0 0 0 270 284 309 341 337 378 382 365

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 109 92 119 103 124 125 117 103
Ženy - - - 87 92 93 125 101 100 104 110
Spolu 0 0 0 196 184 212 228 225 225 221 213

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 41 42 46 88 54 57 78 82
Ženy - - - 33 58 51 25 58 96 83 70
Spolu 0 0 0 74 100 97 113 112 153 161 152

Bratislava IV

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1