HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Bratislava - mestská časť Dúbravka

Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka
Kód obce: 529389
Názov okresu: Bratislava IV Kód okresu: 104
Názov kraja: Bratislavský kraj Kód kraja: 100

Nadmorská výška: 243 m n.m.
ERB Obce Bratislava - mestská časť Dúbravka

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 4 044 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 8,65 km2 - 865 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,63 km2 263 ha - 30%
- Pôda orná: 1,26 km2 - 126 ha - 48,04%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,05 km2 - 5 ha - 2,07%
   Záhrady: 1,17 km2 - 117 ha - 44,54%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,14%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,14 km2 - 14 ha - 5,21%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 6,02 km2 - 602 ha - 70%
- Lesný pozemok: 1,94 km2 - 194 ha - 32,25%
- Vodná plocha: 0,01 km2 - 1 ha - 0,24%
- Plocha zastavané nádvoria: 2,73 km2 - 273 ha - 45,39%
- Plocha ostatná: 1,33 km2 - 133 ha - 22,12%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 17860 16462 16373 16239 16181 16195 16221 16127 16192 16282 16282
Ženy 20082 18622 18528 18426 18344 18345 18415 18278 18332 18443 18463
Spolu 37942 35084 34901 34665 34525 34540 34636 34405 34524 34725 34745
 
Muži % 47,07% 46,92% 46,91% 46,85% 46,87% 46,89% 46,83% 46,87% 46,90% 46,89% 46,86%
Ženy % 52,93% 53,08% 53,09% 53,15% 53,13% 53,11% 53,17% 53,13% 53,10% 53,11% 53,14%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 161 175 188 186 177 204 233 211
Ženy - - - 164 159 169 183 153 190 196 210
Spolu 0 0 0 325 334 357 369 330 394 429 421

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 169 167 161 142 153 193 168 179
Ženy - - - 190 169 161 128 187 208 196 204
Spolu 0 0 0 359 336 322 270 340 401 364 383

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -8 8 27 44 24 11 65 32
Ženy - - - -26 -10 8 55 -34 -18 - 6
Spolu 0 0 0 -34 -2 35 99 -10 -7 65 38

Bratislava IV

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1