HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Nižný Žipov

Názov obce: Nižný Žipov
Kód obce: 528609
Názov okresu: Trebišov Kód okresu: 811
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 126 m n.m.
ERB Obce Nižný Žipov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 78 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 17,07 km2 - 1707 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 15,63 km2 1563 ha - 92%
- Pôda orná: 14,14 km2 - 1414 ha - 90,41%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,04%
   Záhrady: 0,38 km2 - 38 ha - 2,40%
   Ovocné sady: 0,47 km2 - 47 ha - 2,98%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,65 km2 - 65 ha - 4,16%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,44 km2 - 144 ha - 8%
- Lesný pozemok: 0,23 km2 - 23 ha - 16,16%
- Vodná plocha: 0,22 km2 - 22 ha - 15,28%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,77 km2 - 77 ha - 53,44%
- Plocha ostatná: 0,22 km2 - 22 ha - 15,12%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 584 618 612 635 651 653 650 645 666 678 689
Ženy 622 656 670 672 699 700 688 688 697 712 706
Spolu 1206 1274 1282 1307 1350 1353 1338 1333 1363 1390 1395
 
Muži % 48,42% 48,51% 47,74% 48,58% 48,22% 48,26% 48,58% 48,39% 48,86% 48,78% 49,39%
Ženy % 51,58% 51,49% 52,26% 51,42% 51,78% 51,74% 51,42% 51,61% 51,14% 51,22% 50,61%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 22 8 15 5 8 14 13 16
Ženy - - - 11 16 13 6 14 16 13 7
Spolu 0 0 0 33 24 28 11 22 30 26 23

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 4 9 6 5 5 6 6
Ženy - - - 7 5 6 11 11 8 4 5
Spolu 0 0 0 9 9 15 17 16 13 10 11

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 20 4 6 -1 3 9 7 10
Ženy - - - 4 11 7 -5 3 8 9 2
Spolu 0 0 0 24 15 13 -6 6 17 16 12

Trebišov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1