HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Veľký Lom

Názov obce: Veľký Lom
Kód obce: 516503
Názov okresu: Veľký Krtíš Kód okresu: 610
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 418 m n.m.
ERB Obce Veľký Lom

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 21 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,64 km2 - 1064 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,26 km2 726 ha - 68%
- Pôda orná: 2,14 km2 - 214 ha - 29,53%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
   Záhrady: 0,16 km2 - 16 ha - 2,27%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,95 km2 - 495 ha - 68,19%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,38 km2 - 338 ha - 32%
- Lesný pozemok: 2,62 km2 - 262 ha - 77,54%
- Vodná plocha: 0,15 km2 - 15 ha - 4,34%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,31 km2 - 31 ha - 9,33%
- Plocha ostatná: 0,30 km2 - 30 ha - 8,79%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 124 126 119 117 113 112 115 119 117 115 115
Ženy 116 123 114 108 107 102 104 108 110 106 104
Spolu 240 249 233 225 220 214 219 227 227 221 219
 
Muži % 51,67% 50,60% 51,07% 52,00% 51,36% 52,34% 52,51% 52,42% 51,54% 52,04% 52,51%
Ženy % 48,33% 49,40% 48,93% 48,00% 48,64% 47,66% 47,49% 47,58% 48,46% 47,96% 47,49%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 1 1 - - 1 -
Ženy - - - - 3 - 1 1 2 1 -
Spolu 0 0 0 1 4 1 2 1 2 2 0

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 3 4 1 2 3 2
Ženy - - - 1 2 1 1 1 1 6 2
Spolu 0 0 0 1 3 4 5 2 3 9 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - -2 -3 -1 -2 -2 -2
Ženy - - - -1 1 -1 - - 1 -5 -2
Spolu 0 0 0 0 1 -3 -3 -1 -1 -7 -4

Veľký Krtíš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1