HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Slovenské Kľačany

Názov obce: Slovenské Kľačany
Kód obce: 516392
Názov okresu: Veľký Krtíš Kód okresu: 610
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 200 m n.m.
ERB Obce Slovenské Kľačany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 18 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,14 km2 - 914 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,71 km2 471 ha - 52%
- Pôda orná: 2,46 km2 - 246 ha - 52,17%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,04 km2 - 4 ha - 0,77%
   Záhrady: 0,07 km2 - 7 ha - 1,56%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,14 km2 - 214 ha - 45,50%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,42 km2 - 442 ha - 48%
- Lesný pozemok: 4,02 km2 - 402 ha - 90,75%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 1,89%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,17 km2 - 17 ha - 3,83%
- Plocha ostatná: 0,16 km2 - 16 ha - 3,53%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 80 77 77 79 80 79 83 86 88 82 78
Ženy 76 79 81 84 85 86 86 80 81 85 82
Spolu 156 156 158 163 165 165 169 166 169 167 160
 
Muži % 51,28% 49,36% 48,73% 48,47% 48,48% 47,88% 49,11% 51,81% 52,07% 49,10% 48,75%
Ženy % 48,72% 50,64% 51,27% 51,53% 51,52% 52,12% 50,89% 48,19% 47,93% 50,90% 51,25%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - 2 2 1 - - -
Ženy - - - 2 2 - - 1 1 - -
Spolu 0 0 0 3 2 2 2 2 1 0 0

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 2 - 2 1 2 -
Ženy - - - - - 1 1 3 1 1 1
Spolu 0 0 0 0 1 3 1 5 2 3 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 -1 - 2 -1 -1 -2 -
Ženy - - - 2 2 -1 -1 -2 - -1 -1
Spolu 0 0 0 3 1 -1 1 -3 -1 -3 -1

Veľký Krtíš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1