HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Sečianky

Názov obce: Sečianky
Kód obce: 516333
Názov okresu: Veľký Krtíš Kód okresu: 610
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 166 m n.m.
ERB Obce Sečianky

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 52 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,85 km2 - 785 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,99 km2 599 ha - 76%
- Pôda orná: 4,90 km2 - 490 ha - 81,84%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,32 km2 - 32 ha - 5,38%
   Záhrady: 0,14 km2 - 14 ha - 2,39%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,62 km2 - 62 ha - 10,40%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,86 km2 - 186 ha - 24%
- Lesný pozemok: 1,42 km2 - 142 ha - 76,41%
- Vodná plocha: 0,01 km2 - 1 ha - 0,74%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,34 km2 - 34 ha - 18,27%
- Plocha ostatná: 0,08 km2 - 8 ha - 4,58%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 203 203 195 196 191 196 194 190 189 184 186
Ženy 220 214 210 217 215 214 209 210 209 206 207
Spolu 423 417 405 413 406 410 403 400 398 390 393
 
Muži % 47,99% 48,68% 48,15% 47,46% 47,04% 47,80% 48,14% 47,50% 47,49% 47,18% 47,33%
Ženy % 52,01% 51,32% 51,85% 52,54% 52,96% 52,20% 51,86% 52,50% 52,51% 52,82% 52,67%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 1 3 1 1 - 4
Ženy - - - 1 - 1 1 1 1 - 2
Spolu 0 0 0 1 1 2 4 2 2 0 6

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 5 1 3 6 1 5 9
Ženy - - - 1 5 2 3 2 1 4 2
Spolu 0 0 0 3 10 3 6 8 2 9 11

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -4 - - -5 - -5 -5
Ženy - - - - -5 -1 -2 -1 - -4 -
Spolu 0 0 0 -2 -9 -1 -2 -6 0 -9 -5

Veľký Krtíš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1