HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Muľa

Názov obce: Muľa
Kód obce: 516228
Názov okresu: Veľký Krtíš Kód okresu: 610
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 219 m n.m.
ERB Obce Muľa

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 24 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 12,28 km2 - 1228 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,96 km2 796 ha - 65%
- Pôda orná: 3,71 km2 - 371 ha - 46,56%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,09 km2 - 9 ha - 1,09%
   Záhrady: 0,12 km2 - 12 ha - 1,46%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,14%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,04 km2 - 404 ha - 50,75%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,31 km2 - 431 ha - 35%
- Lesný pozemok: 3,54 km2 - 354 ha - 82,14%
- Vodná plocha: 0,29 km2 - 29 ha - 6,70%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,36 km2 - 36 ha - 8,43%
- Plocha ostatná: 0,12 km2 - 12 ha - 2,73%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 127 128 138 143 141 144 144 154 164 165 163
Ženy 143 142 147 145 145 147 144 148 161 164 166
Spolu 270 270 285 288 286 291 288 302 325 329 329
 
Muži % 47,04% 47,41% 48,42% 49,65% 49,30% 49,48% 50,00% 50,99% 50,46% 50,15% 49,54%
Ženy % 52,96% 52,59% 51,58% 50,35% 50,70% 50,52% 50,00% 49,01% 49,54% 49,85% 50,46%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 3 3 3 4 1 4 5
Ženy - - - 2 2 2 2 1 4 4 3
Spolu 0 0 0 3 5 5 5 5 5 8 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 3 2 3 2 2 1 4
Ženy - - - 1 3 - 1 2 3 1 -
Spolu 0 0 0 1 6 2 4 4 5 2 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - 1 - 2 -1 3 1
Ženy - - - 1 -1 2 1 -1 1 3 3
Spolu 0 0 0 2 -1 3 1 1 0 6 4

Veľký Krtíš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1