HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Kiarov

Názov obce: Kiarov
Kód obce: 516091
Názov okresu: Veľký Krtíš Kód okresu: 610
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 182 m n.m.
ERB Obce Kiarov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 202 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,00 km2 - 900 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,97 km2 797 ha - 89%
- Pôda orná: 6,06 km2 - 606 ha - 76,07%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,50 km2 - 50 ha - 6,23%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 1,34%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,13%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,29 km2 - 129 ha - 16,24%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,03 km2 - 103 ha - 11%
- Lesný pozemok: 0,48 km2 - 48 ha - 46,57%
- Vodná plocha: 0,09 km2 - 9 ha - 8,30%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,30 km2 - 30 ha - 29,16%
- Plocha ostatná: 0,17 km2 - 17 ha - 15,97%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 158 159 161 155 153 151 150 151 151 152 8031
Ženy 171 174 174 173 167 168 167 168 166 161 8758
Spolu 329 333 335 328 320 319 317 319 317 313 16789
 
Muži % 48,02% 47,75% 48,06% 47,26% 47,81% 47,34% 47,32% 47,34% 47,63% 48,56% 47,83%
Ženy % 51,98% 52,25% 51,94% 52,74% 52,19% 52,66% 52,68% 52,66% 52,37% 51,44% 52,17%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 2 - 2 - 1 1
Ženy - - - 1 1 2 1 - - 1 1
Spolu 0 0 0 1 1 4 1 2 0 2 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 4 3 2 2 1 1
Ženy - - - 2 2 5 2 1 2 3 3
Spolu 0 0 0 4 3 9 5 3 4 4 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -1 -2 -3 - -2 - -
Ženy - - - -1 -1 -3 -1 -1 -2 -2 -2
Spolu 0 0 0 -3 -2 -5 -4 -1 -4 -2 -2

Veľký Krtíš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1