HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Hrušov

Názov obce: Hrušov
Kód obce: 516040
Názov okresu: Veľký Krtíš Kód okresu: 610
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 349 m n.m.
ERB Obce Hrušov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 38 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 23,31 km2 - 2331 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 12,36 km2 1236 ha - 53%
- Pôda orná: 2,44 km2 - 244 ha - 19,72%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,10 km2 - 10 ha - 0,83%
   Záhrady: 0,18 km2 - 18 ha - 1,43%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,19%
- Trvalé trávnaté porasty: 9,62 km2 - 962 ha - 77,83%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 10,95 km2 - 1095 ha - 47%
- Lesný pozemok: 9,85 km2 - 985 ha - 90,00%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 0,67%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,84 km2 - 84 ha - 7,68%
- Plocha ostatná: 0,18 km2 - 18 ha - 1,65%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 456 450 440 436 440 447 437 430 432 437 436
Ženy 468 465 461 461 457 458 453 453 453 450 448
Spolu 924 915 901 897 897 905 890 883 885 887 884
 
Muži % 49,35% 49,18% 48,83% 48,61% 49,05% 49,39% 49,10% 48,70% 48,81% 49,27% 49,32%
Ženy % 50,65% 50,82% 51,17% 51,39% 50,95% 50,61% 50,90% 51,30% 51,19% 50,73% 50,68%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 4 5 3 2 5 7 2
Ženy - - - 3 8 1 5 6 2 4 6
Spolu 0 0 0 10 12 6 8 8 7 11 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 6 6 8 7 3 4 4
Ženy - - - 4 8 5 4 4 2 5 9
Spolu 0 0 0 13 14 11 12 11 5 9 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -2 -1 -5 -5 2 3 -2
Ženy - - - -1 - -4 1 2 - -1 -3
Spolu 0 0 0 -3 -2 -5 -4 -3 2 2 -5

Veľký Krtíš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1