HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Dolné Plachtince

Názov obce: Dolné Plachtince
Kód obce: 515973
Názov okresu: Veľký Krtíš Kód okresu: 610
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 203 m n.m.
ERB Obce Dolné Plachtince

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 61 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,88 km2 - 988 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,90 km2 690 ha - 70%
- Pôda orná: 4,64 km2 - 464 ha - 67,24%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,76 km2 - 76 ha - 10,97%
   Záhrady: 0,35 km2 - 35 ha - 5,02%
   Ovocné sady: 0,55 km2 - 55 ha - 7,94%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,61 km2 - 61 ha - 8,83%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,98 km2 - 298 ha - 30%
- Lesný pozemok: 1,91 km2 - 191 ha - 64,22%
- Vodná plocha: 0,17 km2 - 17 ha - 5,64%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,57 km2 - 57 ha - 19,14%
- Plocha ostatná: 0,33 km2 - 33 ha - 11,00%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 270 284 292 283 282 292 288 286 296 289 293
Ženy 301 317 324 325 317 314 314 312 317 318 310
Spolu 571 601 616 608 599 606 602 598 613 607 603
 
Muži % 47,29% 47,25% 47,40% 46,55% 47,08% 48,18% 47,84% 47,83% 48,29% 47,61% 48,59%
Ženy % 52,71% 52,75% 52,60% 53,45% 52,92% 51,82% 52,16% 52,17% 51,71% 52,39% 51,41%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 4 1 4 - 5 1 3
Ženy - - - - 2 2 2 3 1 2 4
Spolu 0 0 0 0 6 3 6 3 6 3 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 4 3 7 5 1 6 5
Ženy - - - 3 4 2 4 6 3 4 8
Spolu 0 0 0 11 8 5 11 11 4 10 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -8 - -2 -3 -5 4 -5 -2
Ženy - - - -3 -2 - -2 -3 -2 -2 -4
Spolu 0 0 0 -11 -2 -2 -5 -8 2 -7 -6

Veľký Krtíš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1