HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Dačov Lom

Názov obce: Dačov Lom
Kód obce: 515949
Názov okresu: Veľký Krtíš Kód okresu: 610
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 488 m n.m.
ERB Obce Dačov Lom

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 17 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 24,53 km2 - 2453 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 17,30 km2 1730 ha - 71%
- Pôda orná: 7,54 km2 - 754 ha - 43,59%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
   Záhrady: 0,27 km2 - 27 ha - 1,55%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 9,49 km2 - 949 ha - 54,84%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 7,23 km2 - 723 ha - 29%
- Lesný pozemok: 5,94 km2 - 594 ha - 82,21%
- Vodná plocha: 0,19 km2 - 19 ha - 2,60%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,96 km2 - 96 ha - 13,29%
- Plocha ostatná: 0,14 km2 - 14 ha - 1,91%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 202 204 206 203 203 203 204 205 209 212 206
Ženy 199 210 214 209 212 214 209 201 205 210 209
Spolu 401 414 420 412 415 417 413 406 414 422 415
 
Muži % 50,37% 49,28% 49,05% 49,27% 48,92% 48,68% 49,39% 50,49% 50,48% 50,24% 49,64%
Ženy % 49,63% 50,72% 50,95% 50,73% 51,08% 51,32% 50,61% 49,51% 49,52% 49,76% 50,36%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - - 2 4 3 4 1
Ženy - - - 1 4 3 2 1 2 5 3
Spolu 0 0 0 2 4 3 4 5 5 9 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 2 - 2 4 2 4 6
Ženy - - - 3 2 3 3 5 1 3 3
Spolu 0 0 0 6 4 3 5 9 3 7 9

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -2 - - - 1 - -5
Ženy - - - -2 2 - -1 -4 1 2 -
Spolu 0 0 0 -4 0 0 -1 -4 2 2 -5

Veľký Krtíš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1