HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Zborov nad Bystricou

Názov obce: Zborov nad Bystricou
Kód obce: 509531
Názov okresu: Čadca Kód okresu: 502
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 419 m n.m.
ERB Obce Zborov nad Bystricou

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 121 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 18,71 km2 - 1871 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,01 km2 501 ha - 27%
- Pôda orná: 0,45 km2 - 45 ha - 8,94%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,16 km2 - 16 ha - 3,24%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,40 km2 - 440 ha - 87,81%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 13,70 km2 - 1370 ha - 73%
- Lesný pozemok: 12,75 km2 - 1275 ha - 93,09%
- Vodná plocha: 0,18 km2 - 18 ha - 1,30%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,56 km2 - 56 ha - 4,10%
- Plocha ostatná: 0,21 km2 - 21 ha - 1,52%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1108 1106 1120 1119 1118 1118 1123 1115 1114 1111 1109
Ženy 1109 1127 1133 1151 1164 1165 1168 1160 1150 1139 1138
Spolu 2217 2233 2253 2270 2282 2283 2291 2275 2264 2250 2247
 
Muži % 49,98% 49,53% 49,71% 49,30% 48,99% 48,97% 49,02% 49,01% 49,20% 49,38% 49,35%
Ženy % 50,02% 50,47% 50,29% 50,70% 51,01% 51,03% 50,98% 50,99% 50,80% 50,62% 50,65%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 14 12 15 13 9 11 8
Ženy - - - 24 16 11 11 9 9 13 12
Spolu 0 0 0 35 30 23 26 22 18 24 20

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 18 18 17 16 14 13 10 13
Ženy - - - 8 7 14 11 8 13 15 13
Spolu 0 0 0 26 25 31 27 22 26 25 26

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -7 -4 -5 -1 -1 -4 1 -5
Ženy - - - 16 9 -3 - 1 -4 -2 -1
Spolu 0 0 0 9 5 -8 -1 0 -8 -1 -6

Čadca

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1