HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Zákopčie

Názov obce: Zákopčie
Kód obce: 509523
Názov okresu: Čadca Kód okresu: 502
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 572 m n.m.
ERB Obce Zákopčie

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 61 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 29,63 km2 - 2963 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 13,62 km2 1362 ha - 46%
- Pôda orná: 1,30 km2 - 130 ha - 9,52%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,50 km2 - 50 ha - 3,64%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 11,82 km2 - 1182 ha - 86,84%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 16,02 km2 - 1602 ha - 54%
- Lesný pozemok: 14,17 km2 - 1417 ha - 88,51%
- Vodná plocha: 0,11 km2 - 11 ha - 0,71%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,90 km2 - 90 ha - 5,64%
- Plocha ostatná: 0,82 km2 - 82 ha - 5,14%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 892 884 892 901 911 904 909 915 909 913 907
Ženy 903 887 902 910 919 902 905 912 912 921 919
Spolu 1795 1771 1794 1811 1830 1806 1814 1827 1821 1834 1826
 
Muži % 49,69% 49,92% 49,72% 49,75% 49,78% 50,06% 50,11% 50,08% 49,92% 49,78% 49,67%
Ženy % 50,31% 50,08% 50,28% 50,25% 50,22% 49,94% 49,89% 49,92% 50,08% 50,22% 50,33%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 15 10 9 7 9 10 8
Ženy - - - 9 7 8 12 8 7 10 8
Spolu 0 0 0 21 22 18 21 15 16 20 16

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 11 11 11 9 15 11 13
Ženy - - - 8 8 11 10 11 8 10 14
Spolu 0 0 0 20 19 22 21 20 23 21 27

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 4 -1 -2 -2 -6 -1 -5
Ženy - - - 1 -1 -3 2 -3 -1 - -6
Spolu 0 0 0 1 3 -4 0 -5 -7 -1 -11

Čadca

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1