HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Svrčinovec

Názov obce: Svrčinovec
Kód obce: 509493
Názov okresu: Čadca Kód okresu: 502
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 432 m n.m.
ERB Obce Svrčinovec

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 219 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 15,74 km2 - 1574 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,81 km2 781 ha - 50%
- Pôda orná: 1,08 km2 - 108 ha - 13,90%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,33 km2 - 33 ha - 4,19%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 6,39 km2 - 639 ha - 81,91%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 7,93 km2 - 793 ha - 50%
- Lesný pozemok: 5,70 km2 - 570 ha - 71,89%
- Vodná plocha: 0,21 km2 - 21 ha - 2,67%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,40 km2 - 140 ha - 17,66%
- Plocha ostatná: 0,62 km2 - 62 ha - 7,79%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1670 1688 1682 1709 1734 1752 1768 1748 1754 1763 1774
Ženy 1672 1684 1708 1721 1733 1738 1729 1704 1718 1717 1735
Spolu 3342 3372 3390 3430 3467 3490 3497 3452 3472 3480 3509
 
Muži % 49,97% 50,06% 49,62% 49,83% 50,01% 50,20% 50,56% 50,64% 50,52% 50,66% 50,56%
Ženy % 50,03% 49,94% 50,38% 50,17% 49,99% 49,80% 49,44% 49,36% 49,48% 49,34% 49,44%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 26 28 26 20 17 18 18 19
Ženy - - - 31 20 20 15 16 19 18 19
Spolu 0 0 0 57 48 46 35 33 37 36 38

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 15 18 26 22 17 21 21 16
Ženy - - - 21 13 15 14 25 11 21 14
Spolu 0 0 0 36 31 41 36 42 32 42 30

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 10 - -2 - -3 -3 3
Ženy - - - 10 7 5 1 -9 8 -3 5
Spolu 0 0 0 21 17 5 -1 -9 5 -6 8

Čadca

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1