HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Staškov

Názov obce: Staškov
Kód obce: 509485
Názov okresu: Čadca Kód okresu: 502
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 444 m n.m.
ERB Obce Staškov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 123 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 21,87 km2 - 2187 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,68 km2 768 ha - 35%
- Pôda orná: 1,48 km2 - 148 ha - 19,25%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,32 km2 - 32 ha - 4,22%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 5,88 km2 - 588 ha - 76,53%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 14,19 km2 - 1419 ha - 65%
- Lesný pozemok: 12,24 km2 - 1224 ha - 86,25%
- Vodná plocha: 0,26 km2 - 26 ha - 1,81%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,81 km2 - 81 ha - 5,68%
- Plocha ostatná: 0,89 km2 - 89 ha - 6,26%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1351 1342 1349 1370 1374 1385 1406 1405 1418 1419 1424
Ženy 1254 1270 1279 1292 1312 1321 1338 1334 1333 1327 1349
Spolu 2605 2612 2628 2662 2686 2706 2744 2739 2751 2746 2773
 
Muži % 51,86% 51,38% 51,33% 51,47% 51,15% 51,18% 51,24% 51,30% 51,54% 51,68% 51,35%
Ženy % 48,14% 48,62% 48,67% 48,53% 48,85% 48,82% 48,76% 48,70% 48,46% 48,32% 48,65%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 17 13 16 17 15 15 17 8
Ženy - - - 13 12 11 13 9 15 13 14
Spolu 0 0 0 30 25 27 30 24 30 30 22

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 15 12 12 15 11 16 12
Ženy - - - 15 11 15 9 10 16 19 5
Spolu 0 0 0 21 26 27 21 25 27 35 17

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 -2 4 5 - 4 1 -4
Ženy - - - -2 1 -4 4 -1 -1 -6 9
Spolu 0 0 0 9 -1 0 9 -1 3 -5 5

Čadca

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1