HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Stará Bystrica

Názov obce: Stará Bystrica
Kód obce: 509477
Názov okresu: Čadca Kód okresu: 502
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 487 m n.m.
ERB Obce Stará Bystrica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 73 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 36,91 km2 - 3691 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,29 km2 1029 ha - 28%
- Pôda orná: 1,87 km2 - 187 ha - 18,21%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,31 km2 - 31 ha - 2,99%
   Ovocné sady: 0,04 km2 - 4 ha - 0,37%
- Trvalé trávnaté porasty: 8,07 km2 - 807 ha - 78,43%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 26,62 km2 - 2662 ha - 72%
- Lesný pozemok: 24,25 km2 - 2425 ha - 91,11%
- Vodná plocha: 0,63 km2 - 63 ha - 2,38%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,21 km2 - 121 ha - 4,53%
- Plocha ostatná: 0,53 km2 - 53 ha - 1,98%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1356 1353 1363 1368 1373 1366 1361 1377 1395 1400 1405
Ženy 1284 1286 1296 1299 1306 1310 1309 1322 1341 1338 1350
Spolu 2640 2639 2659 2667 2679 2676 2670 2699 2736 2738 2755
 
Muži % 51,36% 51,27% 51,26% 51,29% 51,25% 51,05% 50,97% 51,02% 50,99% 51,13% 51,00%
Ženy % 48,64% 48,73% 48,74% 48,71% 48,75% 48,95% 49,03% 48,98% 49,01% 48,87% 49,00%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 18 18 13 14 20 16 15 13
Ženy - - - 11 10 10 6 13 12 15 15
Spolu 0 0 0 29 28 23 20 33 28 30 28

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 14 18 17 12 12 12 14 15
Ženy - - - 12 11 11 8 7 8 13 8
Spolu 0 0 0 26 29 28 20 19 20 27 23

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 - -4 2 8 4 1 -2
Ženy - - - -1 -1 -1 -2 6 4 2 7
Spolu 0 0 0 3 -1 -5 0 14 8 3 5

Čadca

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1