HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Skalité

Názov obce: Skalité
Kód obce: 509451
Názov okresu: Čadca Kód okresu: 502
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 526 m n.m.
ERB Obce Skalité

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 155 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 33,16 km2 - 3316 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 18,74 km2 1874 ha - 57%
- Pôda orná: 1,80 km2 - 180 ha - 9,61%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,74 km2 - 74 ha - 3,95%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 16,20 km2 - 1620 ha - 86,44%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 14,42 km2 - 1442 ha - 43%
- Lesný pozemok: 11,45 km2 - 1145 ha - 79,36%
- Vodná plocha: 0,25 km2 - 25 ha - 1,71%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,32 km2 - 132 ha - 9,16%
- Plocha ostatná: 1,41 km2 - 141 ha - 9,76%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 2482 2458 2466 2456 2449 2488 2497 2517 2522 2524 2534
Ženy 2604 2587 2598 2619 2616 2647 2659 2666 2664 2684 2680
Spolu 5086 5045 5064 5075 5065 5135 5156 5183 5186 5208 5214
 
Muži % 48,80% 48,72% 48,70% 48,39% 48,35% 48,45% 48,43% 48,56% 48,63% 48,46% 48,60%
Ženy % 51,20% 51,28% 51,30% 51,61% 51,65% 51,55% 51,57% 51,44% 51,37% 51,54% 51,40%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 29 27 31 34 34 36 25 32
Ženy - - - 30 25 32 30 34 29 35 31
Spolu 0 0 0 59 52 63 64 68 65 60 63

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 32 19 23 35 21 31 28 32
Ženy - - - 14 15 26 25 21 30 25 32
Spolu 0 0 0 46 34 49 60 42 61 53 64

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 8 8 -1 13 5 -3 -
Ženy - - - 16 10 6 5 13 -1 10 -1
Spolu 0 0 0 13 18 14 4 26 4 7 -1

Čadca

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1