HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Raková

Názov obce: Raková
Kód obce: 509400
Názov okresu: Čadca Kód okresu: 502
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 430 m n.m.
ERB Obce Raková

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 124 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 41,52 km2 - 4152 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 16,64 km2 1664 ha - 40%
- Pôda orná: 3,46 km2 - 346 ha - 20,82%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,48 km2 - 48 ha - 2,86%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 12,70 km2 - 1270 ha - 76,31%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 24,88 km2 - 2488 ha - 60%
- Lesný pozemok: 22,01 km2 - 2201 ha - 88,46%
- Vodná plocha: 0,41 km2 - 41 ha - 1,66%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,99 km2 - 199 ha - 8,00%
- Plocha ostatná: 0,47 km2 - 47 ha - 1,88%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 2469 2475 2494 2514 2546 2566 2561 2570 2597 2625 2628
Ženy 2475 2494 2520 2548 2574 2604 2595 2606 2635 2662 2671
Spolu 4944 4969 5014 5062 5120 5170 5156 5176 5232 5287 5299
 
Muži % 49,94% 49,81% 49,74% 49,66% 49,73% 49,63% 49,67% 49,65% 49,64% 49,65% 49,59%
Ženy % 50,06% 50,19% 50,26% 50,34% 50,27% 50,37% 50,33% 50,35% 50,36% 50,35% 50,41%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 33 34 30 30 22 31 31 24
Ženy - - - 32 29 25 27 27 23 31 18
Spolu 0 0 0 65 63 55 57 49 54 62 42

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 27 34 29 29 24 27 28 32
Ženy - - - 28 20 23 19 22 14 23 22
Spolu 0 0 0 55 54 52 48 46 41 51 54

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 - 1 1 -2 4 3 -8
Ženy - - - 4 9 2 8 5 9 8 -4
Spolu 0 0 0 10 9 3 9 3 13 11 -12

Čadca

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1