HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Podvysoká

Názov obce: Podvysoká
Kód obce: 509361
Názov okresu: Čadca Kód okresu: 502
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 455 m n.m.
ERB Obce Podvysoká

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 220 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,61 km2 - 561 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,59 km2 259 ha - 46%
- Pôda orná: 0,38 km2 - 38 ha - 14,76%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 4,06%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,10 km2 - 210 ha - 81,18%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,02 km2 - 302 ha - 54%
- Lesný pozemok: 2,25 km2 - 225 ha - 74,55%
- Vodná plocha: 0,12 km2 - 12 ha - 4,05%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,38 km2 - 38 ha - 12,49%
- Plocha ostatná: 0,27 km2 - 27 ha - 8,92%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 574 588 589 591 591 588 596 620 625 631 639
Ženy 592 620 620 624 622 620 622 645 642 661 670
Spolu 1166 1208 1209 1215 1213 1208 1218 1265 1267 1292 1309
 
Muži % 49,23% 48,68% 48,72% 48,64% 48,72% 48,68% 48,93% 49,01% 49,33% 48,84% 48,82%
Ženy % 50,77% 51,32% 51,28% 51,36% 51,28% 51,32% 51,07% 50,99% 50,67% 51,16% 51,18%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 2 10 9 8 7 10 8
Ženy - - - 6 4 8 6 4 4 8 9
Spolu 0 0 0 10 6 18 15 12 11 18 17

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 10 8 7 2 9 10 7
Ženy - - - 5 8 4 7 7 8 2 6
Spolu 0 0 0 13 18 12 14 9 17 12 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 -8 2 2 6 -2 - 1
Ženy - - - 1 -4 4 -1 -3 -4 6 3
Spolu 0 0 0 -3 -12 6 1 3 -6 6 4

Čadca

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1