HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Nová Bystrica

Názov obce: Nová Bystrica
Kód obce: 509311
Názov okresu: Čadca Kód okresu: 502
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 593 m n.m.
ERB Obce Nová Bystrica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 23 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 125,26 km2 - 12526 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 28,72 km2 2872 ha - 23%
- Pôda orná: 3,17 km2 - 317 ha - 11,05%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,48 km2 - 48 ha - 1,69%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 25,06 km2 - 2506 ha - 87,26%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 96,54 km2 - 9654 ha - 77%
- Lesný pozemok: 89,21 km2 - 8921 ha - 92,41%
- Vodná plocha: 2,43 km2 - 243 ha - 2,52%
- Plocha zastavané nádvoria: 2,04 km2 - 204 ha - 2,11%
- Plocha ostatná: 2,87 km2 - 287 ha - 2,97%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1555 1500 1495 1496 1498 1503 1494 1496 1468 1453 1449
Ženy 1393 1364 1358 1362 1357 1373 1380 1386 1383 1385 1366
Spolu 2948 2864 2853 2858 2855 2876 2874 2882 2851 2838 2815
 
Muži % 52,75% 52,37% 52,40% 52,34% 52,47% 52,26% 51,98% 51,91% 51,49% 51,20% 51,47%
Ženy % 47,25% 47,63% 47,60% 47,66% 47,53% 47,74% 48,02% 48,09% 48,51% 48,80% 48,53%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 17 21 20 18 9 10 24
Ženy - - - 16 17 22 15 15 16 14 10
Spolu 0 0 0 29 34 43 35 33 25 24 34

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 15 17 20 20 22 28 15 18
Ženy - - - 10 11 12 10 15 3 9 15
Spolu 0 0 0 25 28 32 30 37 31 24 33

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 - 1 - -4 -19 -5 6
Ženy - - - 6 6 10 5 - 13 5 -5
Spolu 0 0 0 4 6 11 5 -4 -6 0 1

Čadca

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1