HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Makov

Názov obce: Makov
Kód obce: 509299
Názov okresu: Čadca Kód okresu: 502
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 633 m n.m.
ERB Obce Makov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 41 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 46,05 km2 - 4605 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 11,99 km2 1199 ha - 26%
- Pôda orná: 1,29 km2 - 129 ha - 10,73%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,30 km2 - 30 ha - 2,51%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 10,40 km2 - 1040 ha - 86,76%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 34,07 km2 - 3407 ha - 74%
- Lesný pozemok: 32,25 km2 - 3225 ha - 94,66%
- Vodná plocha: 0,18 km2 - 18 ha - 0,52%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,36 km2 - 136 ha - 4,00%
- Plocha ostatná: 0,28 km2 - 28 ha - 0,83%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 924 928 912 924 932 931 936 936 924 927 916
Ženy 989 986 983 986 973 976 968 961 946 946 931
Spolu 1913 1914 1895 1910 1905 1907 1904 1897 1870 1873 1847
 
Muži % 48,30% 48,48% 48,13% 48,38% 48,92% 48,82% 49,16% 49,34% 49,41% 49,49% 49,59%
Ženy % 51,70% 51,52% 51,87% 51,62% 51,08% 51,18% 50,84% 50,66% 50,59% 50,51% 50,41%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 10 5 12 6 5 9 7
Ženy - - - 12 9 7 6 5 6 11 5
Spolu 0 0 0 22 19 12 18 11 11 20 12

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 13 13 12 9 13 13 15
Ženy - - - 11 13 17 15 11 12 9 14
Spolu 0 0 0 17 26 30 27 20 25 22 29

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 -3 -8 - -3 -8 -4 -8
Ženy - - - 1 -4 -10 -9 -6 -6 2 -9
Spolu 0 0 0 5 -7 -18 -9 -9 -14 -2 -17

Čadca

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1