HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.04.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Kysucký Lieskovec

Názov obce: Kysucký Lieskovec
Kód obce: 509264
Názov okresu: Kysucké Nové Mesto Kód okresu: 504
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 368 m n.m.
ERB Obce Kysucký Lieskovec

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 185 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 12,32 km2 - 1232 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,45 km2 445 ha - 36%
- Pôda orná: 0,82 km2 - 82 ha - 18,32%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,26 km2 - 26 ha - 5,92%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,37 km2 - 337 ha - 75,76%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 7,87 km2 - 787 ha - 64%
- Lesný pozemok: 6,44 km2 - 644 ha - 81,85%
- Vodná plocha: 0,35 km2 - 35 ha - 4,40%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,76 km2 - 76 ha - 9,61%
- Plocha ostatná: 0,33 km2 - 33 ha - 4,14%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1118 1097 1104 1109 1115 1126 1134 1131 1144 1151 1166
Ženy 1145 1144 1138 1139 1152 1148 1148 1150 1161 1183 1181
Spolu 2263 2241 2242 2248 2267 2274 2282 2281 2305 2334 2347
 
Muži % 49,40% 48,95% 49,24% 49,33% 49,18% 49,52% 49,69% 49,58% 49,63% 49,31% 49,68%
Ženy % 50,60% 51,05% 50,76% 50,67% 50,82% 50,48% 50,31% 50,42% 50,37% 50,69% 50,32%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 11 17 9 15 20 10 18
Ženy - - - 9 16 12 15 13 11 18 8
Spolu 0 0 0 22 27 29 24 28 31 28 26

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 15 8 11 8 10 13 13 14
Ženy - - - 11 10 10 9 6 5 12 21
Spolu 0 0 0 26 18 21 17 16 18 25 35

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 3 6 1 5 7 -3 4
Ženy - - - -2 6 2 6 7 6 6 -13
Spolu 0 0 0 -4 9 8 7 12 13 3 -9

Kysucké Nové Mesto

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1