HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Krásno nad Kysucou

Názov obce: Krásno nad Kysucou
Kód obce: 509248
Názov okresu: Čadca Kód okresu: 502
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 392 m n.m.
ERB Obce Krásno nad Kysucou

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 252 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 27,77 km2 - 2777 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 12,24 km2 1224 ha - 44%
- Pôda orná: 1,68 km2 - 168 ha - 13,74%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,43 km2 - 43 ha - 3,51%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 10,13 km2 - 1013 ha - 82,76%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 15,53 km2 - 1553 ha - 56%
- Lesný pozemok: 12,06 km2 - 1206 ha - 77,67%
- Vodná plocha: 0,71 km2 - 71 ha - 4,55%
- Plocha zastavané nádvoria: 2,23 km2 - 223 ha - 14,34%
- Plocha ostatná: 0,53 km2 - 53 ha - 3,44%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 3403 3432 3458 3462 3492 3497 3494 3487 3468 3447 3454
Ženy 3521 3520 3533 3536 3546 3541 3548 3517 3496 3491 3496
Spolu 6924 6952 6991 6998 7038 7038 7042 7004 6964 6938 6950
 
Muži % 49,15% 49,37% 49,46% 49,47% 49,62% 49,69% 49,62% 49,79% 49,80% 49,68% 49,70%
Ženy % 50,85% 50,63% 50,54% 50,53% 50,38% 50,31% 50,38% 50,21% 50,20% 50,32% 50,30%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 44 41 37 36 40 30 40 38
Ženy - - - 36 39 39 32 42 32 35 34
Spolu 0 0 0 80 80 76 68 82 62 75 72

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 36 24 38 33 39 46 38 47
Ženy - - - 25 37 30 17 44 30 27 34
Spolu 0 0 0 61 61 68 50 83 76 65 81

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 17 -1 3 1 -16 2 -9
Ženy - - - 11 2 9 15 -2 2 8 -
Spolu 0 0 0 19 19 8 18 -1 -14 10 -9

Čadca

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1