HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Korňa

Názov obce: Korňa
Kód obce: 509230
Názov okresu: Čadca Kód okresu: 502
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 600 m n.m.
ERB Obce Korňa

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 81 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 25,33 km2 - 2533 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,00 km2 900 ha - 36%
- Pôda orná: 1,10 km2 - 110 ha - 12,27%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,27 km2 - 27 ha - 2,95%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,04%
- Trvalé trávnaté porasty: 7,63 km2 - 763 ha - 84,75%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 16,33 km2 - 1633 ha - 64%
- Lesný pozemok: 14,69 km2 - 1469 ha - 89,98%
- Vodná plocha: 0,19 km2 - 19 ha - 1,15%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,80 km2 - 80 ha - 4,87%
- Plocha ostatná: 0,65 km2 - 65 ha - 3,99%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1177 1160 1155 1148 1137 1131 1127 1122 1129 1132 29
Ženy 1126 1109 1105 1102 1100 1090 1092 1083 1085 1083 33
Spolu 2303 2269 2260 2250 2237 2221 2219 2205 2214 2215 62
 
Muži % 51,11% 51,12% 51,11% 51,02% 50,83% 50,92% 50,79% 50,88% 50,99% 51,11% 46,77%
Ženy % 48,89% 48,88% 48,89% 48,98% 49,17% 49,08% 49,21% 49,12% 49,01% 48,89% 53,23%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 7 9 14 12 12 12 11
Ženy - - - 16 9 7 11 9 8 9 10
Spolu 0 0 0 25 16 16 25 21 20 21 21

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 17 14 21 15 12 12 14
Ženy - - - 11 12 13 14 10 4 17 19
Spolu 0 0 0 22 29 27 35 25 16 29 33

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -10 -5 -7 -3 - - -3
Ženy - - - 5 -3 -6 -3 -1 4 -8 -9
Spolu 0 0 0 3 -13 -11 -10 -4 4 -8 -12

Čadca

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1