HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Čierne

Názov obce: Čierne
Kód obce: 509159
Názov okresu: Čadca Kód okresu: 502
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 475 m n.m.
ERB Obce Čierne

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 208 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 20,84 km2 - 2084 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,38 km2 938 ha - 45%
- Pôda orná: 1,51 km2 - 151 ha - 16,11%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,42 km2 - 42 ha - 4,47%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 7,45 km2 - 745 ha - 79,43%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 11,46 km2 - 1146 ha - 55%
- Lesný pozemok: 9,02 km2 - 902 ha - 78,72%
- Vodná plocha: 0,32 km2 - 32 ha - 2,82%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,50 km2 - 150 ha - 13,12%
- Plocha ostatná: 0,61 km2 - 61 ha - 5,35%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 2142 2135 2165 2171 2192 2191 2204 2196 2190 2205 2209
Ženy 2127 2117 2121 2120 2134 2152 2173 2175 2174 2186 2190
Spolu 4269 4252 4286 4291 4326 4343 4377 4371 4364 4391 4399
 
Muži % 50,18% 50,21% 50,51% 50,59% 50,67% 50,45% 50,35% 50,24% 50,18% 50,22% 50,22%
Ženy % 49,82% 49,79% 49,49% 49,41% 49,33% 49,55% 49,65% 49,76% 49,82% 49,78% 49,78%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 35 25 23 19 19 17 27 20
Ženy - - - 24 24 25 24 25 29 21 30
Spolu 0 0 0 59 49 48 43 44 46 48 50

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 23 20 21 18 23 24 27 19
Ženy - - - 21 18 17 21 23 22 26 18
Spolu 0 0 0 44 38 38 39 46 46 53 37

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 5 2 1 -4 -7 - 1
Ženy - - - 3 6 8 3 2 7 -5 12
Spolu 0 0 0 15 11 10 4 -2 0 -5 13

Čadca

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1