HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 28.09.2023 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Častkov

Názov obce: Častkov
Kód obce: 504327
Názov okresu: Senica Kód okresu: 205
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 382 m n.m.
ERB Obce Častkov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 46 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,18 km2 - 1318 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,22 km2 1022 ha - 78%
- Pôda orná: 6,34 km2 - 634 ha - 61,96%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,18 km2 - 18 ha - 1,72%
   Ovocné sady: 0,04 km2 - 4 ha - 0,41%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,67 km2 - 367 ha - 35,91%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,96 km2 - 296 ha - 22%
- Lesný pozemok: 1,90 km2 - 190 ha - 64,23%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 2,03%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,65 km2 - 65 ha - 22,07%
- Plocha ostatná: 0,35 km2 - 35 ha - 11,68%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 276 274 277 280 287 282 283 288 300 295 298
Ženy 300 302 305 314 323 326 315 315 322 328 326
Spolu 576 576 582 594 610 608 598 603 622 623 624
 
Muži % 47,92% 47,57% 47,59% 47,14% 47,05% 46,38% 47,32% 47,76% 48,23% 47,35% 47,76%
Ženy % 52,08% 52,43% 52,41% 52,86% 52,95% 53,62% 52,68% 52,24% 51,77% 52,65% 52,24%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 4 3 2 4 5 3 3
Ženy - - - 2 5 4 2 4 2 5 2
Spolu 0 0 0 7 9 7 4 8 7 8 5

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 5 5 1 1 2 3 3
Ženy - - - 1 2 2 6 6 1 1 5
Spolu 0 0 0 3 7 7 7 7 3 4 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 -1 -2 1 3 3 - -
Ženy - - - 1 3 2 -4 -2 1 4 -3
Spolu 0 0 0 4 2 0 -3 1 4 4 -3

Senica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2023 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1