HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Žikava

Názov obce: Žikava
Kód obce: 500984
Názov okresu: Zlaté Moravce Kód okresu: 407
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 274 m n.m.
ERB Obce Žikava

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 48 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,29 km2 - 1129 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,56 km2 656 ha - 58%
- Pôda orná: 4,98 km2 - 498 ha - 75,89%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,02 km2 - 2 ha - 0,24%
   Záhrady: 0,22 km2 - 22 ha - 3,30%
   Ovocné sady: 0,06 km2 - 6 ha - 0,88%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,29 km2 - 129 ha - 19,69%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,73 km2 - 473 ha - 42%
- Lesný pozemok: 4,03 km2 - 403 ha - 85,27%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 1,62%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,45 km2 - 45 ha - 9,48%
- Plocha ostatná: 0,17 km2 - 17 ha - 3,63%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 272 275 273 269 267 264 261 257 257 260 259
Ženy 294 301 298 282 278 274 268 264 266 265 269
Spolu 566 576 571 551 545 538 529 521 523 525 528
 
Muži % 48,06% 47,74% 47,81% 48,82% 48,99% 49,07% 49,34% 49,33% 49,14% 49,52% 49,05%
Ženy % 51,94% 52,26% 52,19% 51,18% 51,01% 50,93% 50,66% 50,67% 50,86% 50,48% 50,95%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 2 1 1 - 3 5
Ženy - - - 2 1 1 2 - - - 2
Spolu 0 0 0 3 3 3 3 1 0 3 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 2 5 5 4 6 6 6
Ženy - - - 8 4 6 4 2 3 3 -
Spolu 0 0 0 14 6 11 9 6 9 9 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -5 - -3 -4 -3 -6 -3 -1
Ženy - - - -6 -3 -5 -2 -2 -3 -3 2
Spolu 0 0 0 -11 -3 -8 -6 -5 -9 -6 1

Zlaté Moravce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1