HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Tesárske Mlyňany

Názov obce: Tesárske Mlyňany
Kód obce: 500810
Názov okresu: Zlaté Moravce Kód okresu: 407
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 168 m n.m.
ERB Obce Tesárske Mlyňany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 93 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 18,01 km2 - 1801 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 15,04 km2 1504 ha - 83%
- Pôda orná: 13,75 km2 - 1375 ha - 91,47%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,40 km2 - 40 ha - 2,66%
   Záhrady: 0,58 km2 - 58 ha - 3,86%
   Ovocné sady: 0,03 km2 - 3 ha - 0,19%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,27 km2 - 27 ha - 1,83%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,97 km2 - 297 ha - 17%
- Lesný pozemok: 0,57 km2 - 57 ha - 19,24%
- Vodná plocha: 0,27 km2 - 27 ha - 9,02%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,47 km2 - 147 ha - 49,59%
- Plocha ostatná: 0,66 km2 - 66 ha - 22,16%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 814 794 797 800 808 813 825 836 846 848 840
Ženy 853 858 855 853 844 853 865 871 868 859 853
Spolu 1667 1652 1652 1653 1652 1666 1690 1707 1714 1707 1693
 
Muži % 48,83% 48,06% 48,24% 48,40% 48,91% 48,80% 48,82% 48,97% 49,36% 49,68% 49,62%
Ženy % 51,17% 51,94% 51,76% 51,60% 51,09% 51,20% 51,18% 51,03% 50,64% 50,32% 50,38%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 13 8 9 8 12 10 5
Ženy - - - 4 4 12 3 6 9 7 2
Spolu 0 0 0 11 17 20 12 14 21 17 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 11 14 8 10 11 8 10
Ženy - - - 8 11 11 9 11 14 13 8
Spolu 0 0 0 18 22 25 17 21 25 21 18

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 2 -6 1 -2 1 2 -5
Ženy - - - -4 -7 1 -6 -5 -5 -6 -6
Spolu 0 0 0 -7 -5 -5 -5 -7 -4 -4 -11

Zlaté Moravce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1