HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Rumanová

Názov obce: Rumanová
Kód obce: 500712
Názov okresu: Nitra Kód okresu: 403
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 157 m n.m.
ERB Obce Rumanová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 68 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,66 km2 - 1166 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,37 km2 937 ha - 80%
- Pôda orná: 8,77 km2 - 877 ha - 93,55%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,27 km2 - 27 ha - 2,83%
   Záhrady: 0,22 km2 - 22 ha - 2,37%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,19%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,10 km2 - 10 ha - 1,07%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,28 km2 - 228 ha - 20%
- Lesný pozemok: 1,28 km2 - 128 ha - 56,21%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 2,84%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,70 km2 - 70 ha - 30,62%
- Plocha ostatná: 0,24 km2 - 24 ha - 10,33%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 378 360 361 362 366 371 368 378 384 391 391
Ženy 418 409 408 407 406 414 407 422 422 425 424
Spolu 796 769 769 769 772 785 775 800 806 816 815
 
Muži % 47,49% 46,81% 46,94% 47,07% 47,41% 47,26% 47,48% 47,25% 47,64% 47,92% 47,98%
Ženy % 52,51% 53,19% 53,06% 52,93% 52,59% 52,74% 52,52% 52,75% 52,36% 52,08% 52,02%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 5 2 5 3 5 3 4
Ženy - - - 2 5 4 4 12 7 1 5
Spolu 0 0 0 3 10 6 9 15 12 4 9

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 7 5 6 7 5 2 4
Ženy - - - 5 3 2 4 4 5 5 8
Spolu 0 0 0 9 10 7 10 11 10 7 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 -2 -3 -1 -4 - 1 -
Ženy - - - -3 2 2 - 8 2 -4 -3
Spolu 0 0 0 -6 0 -1 -1 4 2 -3 -3

Nitra

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1