HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Rišňovce

Názov obce: Rišňovce
Kód obce: 500704
Názov okresu: Nitra Kód okresu: 403
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 159 m n.m.
ERB Obce Rišňovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 107 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 18,79 km2 - 1879 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 15,66 km2 1566 ha - 83%
- Pôda orná: 15,05 km2 - 1505 ha - 96,11%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,06%
   Záhrady: 0,54 km2 - 54 ha - 3,46%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,03%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,05 km2 - 5 ha - 0,35%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,13 km2 - 313 ha - 17%
- Lesný pozemok: 1,54 km2 - 154 ha - 49,06%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 2,67%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,20 km2 - 120 ha - 38,26%
- Plocha ostatná: 0,31 km2 - 31 ha - 10,00%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 914 921 937 942 962 967 971 978 984 1026 1037
Ženy 997 1000 1017 1020 1026 1029 1040 1056 1062 1113 1114
Spolu 1911 1921 1954 1962 1988 1996 2011 2034 2046 2139 2151
 
Muži % 47,83% 47,94% 47,95% 48,01% 48,39% 48,45% 48,28% 48,08% 48,09% 47,97% 48,21%
Ženy % 52,17% 52,06% 52,05% 51,99% 51,61% 51,55% 51,72% 51,92% 51,91% 52,03% 51,79%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 10 8 5 6 11 14 22
Ženy - - - 10 12 6 9 7 15 10 11
Spolu 0 0 0 19 22 14 14 13 26 24 33

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 3 13 8 4 16 6 14
Ženy - - - 6 15 7 12 9 13 6 8
Spolu 0 0 0 15 18 20 20 13 29 12 22

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 7 -5 -3 2 -5 8 8
Ženy - - - 4 -3 -1 -3 -2 2 4 3
Spolu 0 0 0 4 4 -6 -6 0 -3 12 11

Nitra

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1