HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Obyce

Názov obce: Obyce
Kód obce: 500658
Názov okresu: Zlaté Moravce Kód okresu: 407
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 248 m n.m.
ERB Obce Obyce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 49 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 31,27 km2 - 3127 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,73 km2 673 ha - 22%
- Pôda orná: 2,83 km2 - 283 ha - 41,99%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,07 km2 - 7 ha - 1,06%
   Záhrady: 0,38 km2 - 38 ha - 5,58%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,46 km2 - 346 ha - 51,36%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 24,54 km2 - 2454 ha - 78%
- Lesný pozemok: 23,33 km2 - 2333 ha - 95,06%
- Vodná plocha: 0,15 km2 - 15 ha - 0,63%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,63 km2 - 63 ha - 2,57%
- Plocha ostatná: 0,43 km2 - 43 ha - 1,73%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 729 765 748 751 767 759 755 748 742 735 733
Ženy 764 793 785 793 790 784 783 776 776 767 765
Spolu 1493 1558 1533 1544 1557 1543 1538 1524 1518 1502 1498
 
Muži % 48,83% 49,10% 48,79% 48,64% 49,26% 49,19% 49,09% 49,08% 48,88% 48,93% 48,93%
Ženy % 51,17% 50,90% 51,21% 51,36% 50,74% 50,81% 50,91% 50,92% 51,12% 51,07% 51,07%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 16 9 1 6 7 6 8
Ženy - - - 3 1 8 5 9 6 4 5
Spolu 0 0 0 12 17 17 6 15 13 10 13

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 6 16 9 11 19 6 9
Ženy - - - 6 7 13 7 19 8 8 4
Spolu 0 0 0 15 13 29 16 30 27 14 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 10 -7 -8 -5 -12 - -1
Ženy - - - -3 -6 -5 -2 -10 -2 -4 1
Spolu 0 0 0 -3 4 -12 -10 -15 -14 -4 0

Zlaté Moravce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1