HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Nové Sady

Názov obce: Nové Sady
Kód obce: 500640
Názov okresu: Nitra Kód okresu: 403
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 162 m n.m.
ERB Obce Nové Sady

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 74 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 17,47 km2 - 1747 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 15,24 km2 1524 ha - 87%
- Pôda orná: 14,65 km2 - 1465 ha - 96,14%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,47 km2 - 47 ha - 3,09%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,12 km2 - 12 ha - 0,77%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,24 km2 - 224 ha - 13%
- Lesný pozemok: 0,88 km2 - 88 ha - 39,56%
- Vodná plocha: 0,13 km2 - 13 ha - 5,83%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,09 km2 - 109 ha - 48,82%
- Plocha ostatná: 0,13 km2 - 13 ha - 5,80%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 630 618 608 597 602 608 593 605 632 636 636
Ženy 680 687 680 669 671 672 659 662 681 684 688
Spolu 1310 1305 1288 1266 1273 1280 1252 1267 1313 1320 1324
 
Muži % 48,09% 47,36% 47,20% 47,16% 47,29% 47,50% 47,36% 47,75% 48,13% 48,18% 48,04%
Ženy % 51,91% 52,64% 52,80% 52,84% 52,71% 52,50% 52,64% 52,25% 51,87% 51,82% 51,96%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 6 3 1 8 5 6 6
Ženy - - - 2 4 5 3 4 3 5 4
Spolu 0 0 0 3 10 8 4 12 8 11 10

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 7 7 9 5 9 8 10
Ženy - - - 5 6 8 7 4 12 6 4
Spolu 0 0 0 17 13 15 16 9 21 14 14

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -11 -1 -4 -8 3 -4 -2 -4
Ženy - - - -3 -2 -3 -4 - -9 -1 -
Spolu 0 0 0 -14 -3 -7 -12 3 -13 -3 -4

Nitra

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1