HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Nová Ves nad Žitavou

Názov obce: Nová Ves nad Žitavou
Kód obce: 500631
Názov okresu: Nitra Kód okresu: 403
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 152 m n.m.
ERB Obce Nová Ves nad Žitavou

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 126 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,17 km2 - 1017 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,87 km2 887 ha - 87%
- Pôda orná: 6,68 km2 - 668 ha - 75,26%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,56 km2 - 56 ha - 6,27%
   Záhrady: 0,31 km2 - 31 ha - 3,47%
   Ovocné sady: 0,13 km2 - 13 ha - 1,51%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,20 km2 - 120 ha - 13,48%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,30 km2 - 130 ha - 13%
- Lesný pozemok: 0,16 km2 - 16 ha - 12,16%
- Vodná plocha: 0,24 km2 - 24 ha - 18,78%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,75 km2 - 75 ha - 57,65%
- Plocha ostatná: 0,15 km2 - 15 ha - 11,41%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 624 613 615 606 611 599 605 609 625 618 630
Ženy 680 675 672 660 662 653 660 662 676 671 677
Spolu 1304 1288 1287 1266 1273 1252 1265 1271 1301 1289 1307
 
Muži % 47,85% 47,59% 47,79% 47,87% 48,00% 47,84% 47,83% 47,92% 48,04% 47,94% 48,20%
Ženy % 52,15% 52,41% 52,21% 52,13% 52,00% 52,16% 52,17% 52,08% 51,96% 52,06% 51,80%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 3 6 2 6 9 5 5
Ženy - - - 4 3 4 4 5 5 3 4
Spolu 0 0 0 7 6 10 6 11 14 8 9

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 3 11 6 6 9 14 3
Ženy - - - 7 5 6 6 8 12 8 5
Spolu 0 0 0 19 8 17 12 14 21 22 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -9 - -5 -4 - - -9 2
Ženy - - - -3 -2 -2 -2 -3 -7 -5 -1
Spolu 0 0 0 -12 -2 -7 -6 -3 -7 -14 1

Nitra

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1