HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.05.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Nevidzany

Názov obce: Nevidzany
Kód obce: 500607
Názov okresu: Zlaté Moravce Kód okresu: 407
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 406 m n.m.
ERB Obce Nevidzany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 25 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,78 km2 - 1178 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,21 km2 221 ha - 19%
- Pôda orná: 0,19 km2 - 19 ha - 8,65%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,07 km2 - 7 ha - 3,26%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,95 km2 - 195 ha - 88,09%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 9,57 km2 - 957 ha - 81%
- Lesný pozemok: 9,30 km2 - 930 ha - 97,18%
- Vodná plocha: 0,04 km2 - 4 ha - 0,42%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,18 km2 - 18 ha - 1,89%
- Plocha ostatná: 0,05 km2 - 5 ha - 0,51%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 155 149 147 151 144 144 141 138 140 136 139
Ženy 156 158 160 161 153 154 150 151 150 152 157
Spolu 311 307 307 312 297 298 291 289 290 288 296
 
Muži % 49,84% 48,53% 47,88% 48,40% 48,48% 48,32% 48,45% 47,75% 48,28% 47,22% 46,96%
Ženy % 50,16% 51,47% 52,12% 51,60% 51,52% 51,68% 51,55% 52,25% 51,72% 52,78% 53,04%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 4 2 1 2 4 3 2
Ženy - - - - 1 4 3 2 2 2 3
Spolu 0 0 0 2 5 6 4 4 6 5 5

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 5 4 7 2 1 5 2
Ženy - - - 2 4 2 1 6 1 3 4
Spolu 0 0 0 4 9 6 8 8 2 8 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -1 -2 -6 - 3 -2 -
Ženy - - - -2 -3 2 2 -4 1 -1 -1
Spolu 0 0 0 -2 -4 0 -4 -4 4 -3 -1

Zlaté Moravce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1